Telefon: 0246.274.666 | 0788.424.312

Asistent medical de farmacie

Asistent medical de farmacie

  • Este cel care:

–   Colaborează direct cu farmacistul licenţiat îndeplinind sarcini cum ar fi prepararea medicamentelor prescrise pacienţilor (numără, măsoară, cântăresc, amestecă, etc) numerotarea tabletelor, împachetează şi etichetează dozele, etc.

–   Asigura stocul necesar de medicamente in farmacie.

–   Îndeplineşte sarcini de casier, inventariază stocurile, distribuie medicamente, dă relaţii pacienţilor, etc.

–   Utilizează calculatorul, verifică dacă informaţiile din prescripţii sunt corecte, completează formulare specifice, etc.

–   Utilizeaza instrumentarul medical din farmacie in procese tehnologice.

  • Unde lucrează?

–   Farmacii particulare şi de stat.

–   Laboratoare şi farmacii din cadrul spitalelor şi clinicilor particulare, laboratoare galenice.

–   Fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de distribuţie a medicamentelor.

  •   Ce studiaza?

Pe parcursul celor trei ani de studiu, la specializarea de Asistent medical de farmacie se vor parcurge 31 de module, conform curriculumului aprobat prin OMEdCTnr. 5042 din 27.09.2005 (revizuit in 2007).

În anul I se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Comunicare profesională

Modulul 2        Elemente de botanică

Modulul 3        Noţiuni de anatomie şi fiziologie umană

Modulul 4        Noţiuni de virusologie, bacteriologie şi parazitologie

Modulul 5        Propedeutică farmaceutică şi operaţii generale în practica farmaceutică

Modulul 6        Noţiuni de semiologie medicală

Modulul 7        Farmacognozie generală

Modulul 8        Forme farmaceutice ca sisteme disperse, omogene

Modulul 9        Chimia compuşilor anorganici farmaceutici

Modulul 10      Elemente de organizare sanitară şi farmaceutică

Modulul 11      Farmacologie generală

În anul II se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Comunicare profesională în limba modernă

Modulul 2        Biochimie

Modulul 3        Farmacognozie specială

Modulul 4        Farmacoterapie

Modulul 5        Forme farmaceutice sterile

Modulul 6        Marketing în domeniul farmaceutic

Modulul 7        Tehnologia informaţiei şi comunicării

Modulul 8        Chimia compuşilor cu acţiune asupra sistemului nervos central

Modulul 9        Fitoterapie

Modulul 10      Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogene

În anul III se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Managementul calităţii

Modulul 2        Managementul proiectelor

Modulul 3        Apiterapie

Modulul 4        Forme farmaceutice solide – pulberi şi pilule

Modulul 5        Farmacotoxicologie

Modulul 6        Chimia compuşilor farmaceutici cu acţiuni fiziologice diverse

Modulul 7        Noţiuni de psihologie, etică şi deontologie farmaceutică

Modulul 8        Managementul financiar farmaceutic şi legislaţie

Modulul 9        Forme farmaceutice solide – comprimate şi drajeuri

Modulul 10      Preparate dermo-cosmetice şi de igienă

 Asistent medical de farmacie